educationforpeace-dot-com Educationforpeace.no - Education for a better world       
 

Dialoghjelp

pig in the middle Deltakere i Baku utfører en "mekler i midten"-øvelse

Dialog dreier seg om å ha anledning til å fortelle sin egen historie, og til å høre historien til "den andre". Desverre blandes konseptet dialog ofte sammen med konseptet forhandling. Dette er synd fordi en slik kan risikere å miste muligheten til å gi partene en forståelse av hverandres situasjon fordi partene nekter å delta i en dialog der de tror de må være forberedt på å gi konsesjoner.

Å fasilitere dialog (dialoghjelp) ligner tredjepartsmekling på mange måter, men her forsøker ikke partene å løse problemer. Hjelperens rolle vil være å sikre at begge parter kan fortelle om sine erfaringer, meninger og følelser i en ramme av gjensidig respekt. Dette gjelder der det er snakk om konfliktdialog, interkulturell dialog, interreligiøs dialog (og ikke minst, intrareligiøs dialog) eller en kombinasjon av disse.

Øvelsene nedenfor fokuserer på elementer som er nødvendige for en dialoghjelper; bevissthet om egne fordommer, aktiv lytting, empatisk kommunikasjon, fasilitatorferdigheter, og kunnskap om kommunikasjonsstrategier. I tillegg finnes det øvelser for å forberede religiøs og kulturell dialog.

Aktivitetsbeskrivelsene åpnes i Microsoft Word-format og kan endres, skrives ut, og lagres av brukeren. NB! Endringer som blir gjort i dokumentene vil ikke bli lagret i vår database.
(Vi takker Wolf and Water og Redd Barna for tillatelse til å bruke mange av deres øvelser).

Aktivitetene er markert med følgende fargekoder etter hvilke alderstrinn de er ment for:

Småskoletrinnet - Småskolen Mellomtrinnet - Mellomtrinnet Ungdomstrinnet - Ungdomstrinnet Videregående - Videregående


Bevissthet om egne fordommer:
Den transsiberiske jernbane
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Hjelpe deltakerne til å bli var egne fordommer. (Til en workshop med bare engelsktalende deltakere, velg Transsibirian railway).


Aktiv lytting:

Tre minutter
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Utvikler passive lytteferdigheter.
Å lytte eller ikke
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gjør deltakerne oppmerksomme på hvor viktig god lytting er.
Villig eller ikke
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gjør deltakerne oppmerksomme på hvor viktig kvaliteten på respons er for god lytting.
Å lytte på fire nivåer (eng)
Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer bevisstheten om de forsjellige nivåene på lytting, og utvikler lytteferdigheter.
Lytteøvelse
Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer aktiv lytting.
Ja, og så ...
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gjør deltakerne oppmerksomme på hvor viktig kvaliteten på respons er for god lytting. Fin som avslutning på kommunikasjonsbolken.


Empatisk kommunikasjon (Sjiraffspråk):
Empatisk kommunikasjon 1: Å forespørre (med rollespill)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Presenterer ideen om sjiraff- og sjakalspråk for deltakerne, og gir deltakerne trening i å be om tjenester osv. på en måte som ikke innbyr til aggressjon.
Empatisk kommunikasjon 2: Å respondere på et "nei" (med rollespill)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Fortsetter studiet av sjakal-/sjiraffspråk og gir deltakerne trening i å gi respons når svaret er negativt. Denne ligner øvelsen i kommunikasjon 1, men tar det hele et steg videre.
Empatisk kommunikasjon 3: Å identifisere behovene bak aggressjon (med rollespill)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Fortsetter studiet av sjakal-/sjiraffspråk og gir deltakerne trening i å identifisere behovene som ligger bak fornærmelser og agressiv kommunikasjon, og gi respons på en god måte.
Kurs i empatisk kommunikasjon, Nivå 1
Ungdomstrinnet Videregående
Et alternativt og ganske dypt studie i empatisk kommunikasjon. Nivå 1: Introduksjon til Sjakal- og Sjiraffspråk.
Kurs i empatisk kommunikasjon, Nivå 2
Ungdomstrinnet Videregående
Nivå 2: Å bli kjent med Sjakal- og Sjiraffspråk.
Kurs i empatisk kommunikasjon, Nivå 3
Ungdomstrinnet Videregående
Nivå 3: Å lytte med Sjiraffører.
Kurs i empatisk kommunikasjon, Nivå 4
Ungdomstrinnet Videregående
Nivå 4: Å megle ved hjelp av Sjifraffsråk.


MERK: deltakerne skal ha utført kommunikasjonsøvelsene ovenfor før de begir seg ut på øvlesene nedenfor.


Dialoghjelp:

Mekler i midten
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gir deltakerne trening i en teknikk som brukes når man skal være dialoghjelper i en samtale der temperaturen er høy: Å "oversette" de sinte ordene til sjiraffspråk.


Å gjenkjenne kommunikasjonsstrategier:

Kommunikasjonsstrategier, eller "Maskene som folk bruker" (eng)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gir deltakerne trening i å kjenne igjen vanlige kommunikasjonsstrategier. Gir dem anledning til å reflektere over sin egen bruk av "masker" og å kjenne igjen andres, og gir trening i å fjerne masken.


Forberedelse på interreligøs og intrareligiøs dialog:

pictionary

Deltakerne i Baku utfører øvelsen "Pictionary" som avslører hva de virkelig mener om hverandres tro

Pictionary (eng)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Hjelper deltakerne til å reflektere rundt positive og negative oppfatninger av hverandres religioner, og gir dem anledning til å lufte disse innenfor en trygg ramme.
 
russian version Russisk
arabic version Arabisk
spanish version Spansk
norwegian version Engelsk
bahasa version Bahasa Indonesia

  e-mail: info@nowar.no
  telefon: +47 97509836