educationforpeace-dot-com Educationforpeace.no - Education for a better world       
 

Om nettsiden:

Denne nettsiden er ment som en ressursside for lærere som ønsker å undervise i temaer knyttet til fred. Vi har med dette ønsket å promotere undervisning om, i og for fred i den norske skole. Aktivitetene kan også benyttes i annen undervisningssammenheng, blant annet i forbindelse med leirskole, barne- og ungdomsarbeid, borgelig konfirmasjon og i frivillige organisasjoner.

Sidene inneholder ulike undervisningsopplegg, "pakkeløsninger" og aktiviteter innenfor de mange forskjellige temaer innenfor fredsundervisning. Vår database inneholder cirka 200 forskjellige aktiviteter. For hver aktivitet er mål og fremgangsmåte beskrevet, i tillegg til at tid for gjennomføring og alderstrinn er angitt.

Noen av aktivitetene er begrenset til enkelte aldersgrupper og temaer, mens andre passer inn i et bredt spekter av undervisningssituasjoner. Vi har selv laget flere av aktivitetene i databasen, mens andre er hentet fra ulike organisasjoners internettsider og fra bøker og hefter om fredsundervisning. Vi har undervist ved flere skoler i Oslodistriktet, og flere av aktivitetene har i den sammenheng blitt testet ut. Undervisningen har blitt evaluert av elever og lærere.

Aktivitetene er markert med følgende fargekoder etter hvilke alderstrinn de er ment for:

Småskoletrinnet - Småskoletrinnet
Mellomtrinnet - Mellomskoletrinnet
Ungdomstrinnet - Ungdomsskoletrinnet
Videregående - Vidergående skole

Vi er glade for at du besøkte våre sider og håper at du får glede av aktivitetene vi har lagt ut. Vårt mål er å bidra til en utdanning som går lenger enn kunnskaper om internasjonale forhold og konflikter - en utdanning for fred.

Lykke til!


 
russian version Russisk
arabic version Arabisk
spanish version Spansk
norwegian version Engelsk
bahasa version Bahasa Indonesia

  e-mail: info@nowar.no
  telefon: +47 97509836