educationforpeace-dot-com Educationforpeace.no - Education for a better world       
 

Kommunikasjon

strategies Bildet til venstre viser en øvelse hvor kommunikasjonsstrategier blir drøftet ("Maskene vi bruker") på en "Wolf and Water"-workshop

I fredsarbeid er mange forskjellige kommunikasjonsferdigheter nødvendige: evnen til å gi klare og enkle instrukser, forståelse av kropsspråk, muntlige og skriftlige rapporteringsferdigheter, lytteferdigheter, og - ikke minst - ferdigheter innenfor empatisk kommunikasjon.

Nedenfor følger aktiviteter som fremmer kommunikasjon. Disse inngår som en nødvendig del i undervisning om konflikthåndtering. Det er imidlertid vår erfaring at inget kurs om kommunikasjon er komplett uten en innføring i ikkevoldelig kommunikasjon (non-violent communication). Dersom kursleder ikke allerede er godt kjent med å holde treninger i empatisk språk, anbefaler vi at han/hun leser en oppsummering på empatisk kommunikasjon: "Ferdigheter i empatisk kommunikasjon" her. Denne er laget av CCM/Rødekors

Marshall E. Rosenberg har etablert navnet "sjiraffspråk" for empatisk språk ("the language of the heart") og "sjakalspråk" for ikke-empatisk språk ("the language of the head"). Les mer om dette, og hva dette innebærer her: http://www.psncc.org/compassionate_communication.html. Tips: Dersom du vil vite mer, google "giraffe language", da får du mange treff!

Nedenfor finner du øvelser på generelle språkferdigheter, kroppsspråk og aktiv lytting. Kunnskap om behovene som ligger bak den måten folk uttrykker seg på er også nødvendig for god kommunikasjon. Dette finner du mer om under seksjonen om fasilitering av dialog.

Aktivitetsbeskrivelsene åpnes i Microsoft Word-format og kan endres, skrives ut, og lagres av brukeren. NB! Endringer som blir gjort i dokumentene vil ikke bli lagret i vår database.
(Vi takker Wolf and Water og Redd Barna for tillatelse til å bruke mange av deres øvelser).

Aktivitetene er markert med følgende fargekoder etter hvilke alderstrinn de er ment for:

Småskoletrinnet - Småskolen Mellomtrinnet - Mellomtrinnet Ungdomstrinnet - Ungdomstrinnet Videregående - Videregående


Generelle språkferdigheter:
Tegn og forklar
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Deltakerne forsøker å finne ut hvor flinke de er til å gi klare instrukser.

Trekanter og firkanter
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Deltagerne får prøve ut hvor flinke de er til å organisere seg - med øynene lukket! Øvelsen gjør gruppedynamikken tydelig.

Ord for følelser
Ungdomstrinnet Videregående
Denne øvelsen trenger ingen bruksanvisning, den er selvforklarende. : hvor mange ord kan deltakerne finne som uttrykker følelser? Samle på et flipover-ark el.l. delt i 3 kolonner: positive, negative og nøytrale. Behold listen - dere vil få bruk for den senere.

Fire små ord
Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer refleksjon rundt hva som utgjør god kommunikasjon. En god øvelse i å argumentere for egne synspunkter, samt å samarbeide om prioriteringer.

Fjær til høns
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Tester deltakernes evne til å gjenta en historie nøyaktig, og gir innsikt i konsekvensene av ikke å klare det.Kroppsspråk:
Hvem er lederen?
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Øver opp konsentrasjon og observasjon. Kan være introduksjon til tema kroppsspråk.

Tømme bussen (eng)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer refleksjon om kroppsspråket vi bruker overfor fremmede i daglige situasjoner.

zipp_zapp_bopp
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
En morsom øvelse som fremmer kommunikasjonssferdigheter uten ord, samtidig som den sikrer at deltagerne observerer hverandre.

Førsteinntrykk (eng)
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer refleksjon om de underbevisste evalueringene vi gjør ut fra utseende og kroppsspråk.

Hopp ned
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Energiskapende øvelse i samarbeid og kommunikasjon uten ord.

Bursdagslinjen
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Nok en prøve på gruppens evne til å organisere seg uten bruk av ord.

Å telle sammen
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer bevisstheten om hvorvidt den andre er klar til å delta.Lytteferdigheter (Aktiv lytting):
3 Minutter (eng)
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Utvikle passive lytteferdigheter.

Å lytte eller ikke
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gjør deltakerne oppmerksomme på hvor viktig "god lytting" er.

Villig eller ikke
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gjør deltakerne oppmerksomme på hvor viktig kvaliteten på respons er for god lytting.

Å lytte på 4 nivåer (eng)
Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer bevistheten om de forsjellige nivåene på lytting, og utvikler lytteferdigheter.

Lytteøvelse
Ungdomstrinnet Videregående
Fremmer "aktiv lytting".

Ja, og så ... (eng)
Småskoletrinnet Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Videregående
Gjør deltakerne oppmerksomme på hvor viktig kvaliteten av respons er for god lytting. Fin som avslutning på kommunikasjonsbolken.

 
russian version Russisk
arabic version Arabisk
spanish version Spansk
norwegian version Engelsk
bahasa version Bahasa Indonesia

  e-mail: info@nowar.no
  telefon: +47 97509836